ВРАНИЧА̀Р

ВРАНИЧА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Диал. Човек, който кара враница; лодкар, ладияр.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква