ВРАНО̀СВАНЕ

ВРАНО̀СВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от враносвам и от враносвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква