ВРА̀НСКИ

ВРА̀НСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от врана (в 1 знач.).

Врански лук. Диал. Гарвански лук (Ст. Младенов, БТР). Вранско око. Многогодишно тревисто растение от семейство лилиецветни, обикн. с четири заедно разположени листа и плод във вид на синкавочерна ягода; кръстач. Paris quadrifolia. През есента листата на момината сълза са пожълтели и вместо бели ароматни цветове на нея висят узрели оранжеви ягоди. Такова е и вранското око — малко растенийце, обикновено с четири заедно разположени листа и единствена черна ягода на върха на стъблото. Бтн V и VI кл (превод), 7. Вранска стъпка. Диал. Пукалче.

Списък на думите по буква