ВРА̀СТВАНЕ

ВРА̀СТВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от враствам и от враствам се.

Списък на думите по буква