ВРАТА̀РЧЕ

ВРАТА̀РЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от вратар (в 1 знач.).

Списък на думите по буква