ВРА̀ТИЛО

ВРА̀ТИЛО, мн. -а, ср. Диал. Кросно. Таз година на вратило, догодина на грабило. Погов. П. Р. Славейков, БП II, 183.

Списък на думите по буква