ВРАТЍЩА

ВРАТЍЩА мн., ед. (рядко) вратѝще ср. Диал. Увел. от врата (в 1 и 2 знач.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква