ВРА̀ТКА

ВРА̀ТКА1 ж. Диал. Умал. от врата (в 1 и 2 знач.); вратица, вратичка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВРА̀ТКА

ВРА̀ТКА2 ж. Диал. Връщане назад, завръщане.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква