ВРА̀ТНИК

ВРА̀ТНИК1, мн. -ци, м. Диал. Вратар (във 2 знач.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВРА̀ТНИК

ВРА̀ТНИК2, мн. -ци, след числ. -ка, м. Диал. 1. Голяма и широка дворна врата, през която минават колите; порта, вратня. Широки двукрили вратници разполовяваха каменните зидове, отваряха място за минаване на добитъка и колите. А. Гуляшки, ЗР, 62. Колко мили им бяха тия познати селски дворове с широки плетени вратници, от които още в ранни зори заскърцваха коли към полето. Ем. Коралов, ДП, 117-118. Някога тук цвилеха коне, мучаха чарди от волове и крави, блееха стада. Скърцаха тежките дъбови вратници. А. Гуляшки, СВ, 46. Преди да излезе булчината кола от вратника,.., посипват малко пепел, отдето ще мине колата. Тем., 1881, кн. 2, 12.

2. Пътна дворна врата, през която минават хора; порта, вратня, вратница1. Тя не забеляза също тъй, че е отминала вратника на тяхната къща и се е отзовала на поляната. Й. Йовков, Ж 1945, 47. Тук-таме по вратници погълчаха още жените, сетне окъснели селяни се разминаха като привидения из мъглата и скоро селото се сгуши в заснежената котловина. П. Тодоров, И I, 54. Дядо Славчо го изпрати до вратника, па се върна, седна край мангала и остана да мисли. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 122. От вратниците се измъкваха мъже и деца, старци и жени надничаха любопитно. Г. Караславов, СИ, 264.

3. Остар. Крило от двойна врата. Частните къщи у Помпея горе-долу си приличат;.. Из улицата ся влазило в двора из врата, които с два вратника ся отваряли навътре, а само на някои знаменити хора било дозволено да си правят вратата да ся отварят навън към улиците. Лет., 1874, 124.

Списък на думите по буква