ВРА̀ТНИЧЕ

ВРА̀ТНИЧЕ, мн. -та, ср. Диал. Малка дворна врата; портичка. Бабата отвори кривото, изплетено от пръти вратниче и излезе на улицата. С. Северняк, ОНК, 90. Скръцна вратничето на градината и старата се изправи под прозореца, неясна с черните си дрехи сред тъмнината. Л. Михайлова, Ж, 93. — През стена ще бъдем с мамини. Па ще направим на стената едно вратниче. Бутни вратничето — хайде у мамини! Т. Влайков, Съч. II, 109.

Списък на думите по буква