ВРАТОВЀЗКА

ВРАТОВЀЗКА ж. Остар. Книж. Вратовръзка. Както Георги, така и Спиро са облачат по следующата програма: широки черни — лете жълти — панталони; сюртук от черно сукно .. вратовезка червена или зелена. Л. Каравелов, Съч. IV, 119. Драган: — Колко пъти е продавал съвестта си евтино и е менявал убежденията си! Божанка: — Както ти вратовезките си: на неделята по три. Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 131. Почуках на вратата. .. Влязох и намерих черни панталоне, бяло елече,.., шарена вратовезка. С, 1872, бр. 34, 271.

Списък на думите по буква