ВРАТОВРЪ̀ЗЧИЦА

ВРАТОВРЪ̀ЗЧИЦА ж. Умал. от вратовръзка.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква