ВРАТОЛО̀МНО

ВРАТОЛО̀МНО. Книж. Нареч. от вратоломен. Една река — известната Лъкавица, пресичаше планината с дълбоко врязаното си корито и я делеше на две стръмни половини, обрасли с прожулени храсталачни гори, осеяни с настръхнали чуки и вратоломно извисени скални ридове. Н. Хайтов, ШГ, 237. Те [върховете] образуват жълтеникава грамадна, право отсечена стена, вратоломно стръмна и пробита тук-там от пещерни дупки. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 49.

Списък на думите по буква