ВРА̀ЧАНЕ

ВРА̀ЧАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от врачам; врачуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква