ВРА̀ЧКА

ВРА̀ЧКА ж. 1. Жена, която гадае на боб, карти и под. и прави магии; гадателка, гледачка. Баба му, цял град го знае, на времето си врачка и билярка е била, нощно време месеца от небето е сваляла и в корито го е къпала. Чудомир, Избр. пр, 270. Мама, която вярваше на врачки, сама хвърли боба, но нещо не остана доволна. Ал. Гетман, НС, 9. Напоследък Чардаклиева беше тръгнала по врачки и ясновидки. Д. Кисьов, Щ, 337. Аз не разбирам хората, които / отиват при гадатели и врачки / и с бобени зърна и хороскопи / се мъчат да открият що ги чака / във бъдещите дни. А. Далчев, С, 124. Често аз отивах да си глядам на врачка за кой ще ся падне на честта ми. Д. Войников, РК, 28.

2. Жена, която лекува с врачуване, с баене, с билки; лечителка. Минаха два, три, четири дни, откакто врачката ѝ беше баяла, но вместо да се почувствува по-добре, тя вече не можеше да се движи из къщи. ВН, 1952, бр. 165, 4. — От какво се оплакваш? — .. — Неволия, докторице, неволияя, — изправя се той,.. — И по врачки, и по баячки, и не бива и не бива .. Дърво — посочи той болния си крак. Ст. Даскалов, ПЯ, 40-41. Кадъната, при която искаше [Султана] да отиде, беше прочута врачка за женски болки. Д. Талев, ЖС, 390. За дълго врачките ще има в Каменград / извяхнати нозе да вържат и обтягат, / подпухнали меса со билки да налагат. П. П. Славейков, КП ч. III, 178. Ходи Никола дохожда, / води ѝ врачки, знахари, / с разни я билки цериха. П. Р. Славейков, Ч, 1873, бр. 10, 942.

3. Остар. Книж. Лекарка. Българете не казват нито доктор, нито докторка, а казват врач .. или врачар и врачка или врачарка. Знан., 1875, бр. 17, 271.

ВРАЧКА̀

ВРАЧКА̀ ж. Диал. Вратичка (в 1 знач.); вратца, вратица. Бащината му къща като всички стари къщи, строени през годините на отоманското иго, имаше килер, през който, чрез малка врачка, "комшулук", се излизаше вън. Г. Караславов, ОХ IV, 458-459. Зад портата се чуха бързи думи на двама човека, ключът се зави в ключалката и малката врачка на портата се отвори. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 177. През малката врачка,.., те влизаха в кръчмата. Й. Йовков, ПГ, 105. Гледа [Митко] кой влиза и излиза из задните врачка на механата, кого Стрезо черпи, срещу кого се смее. Ц. Церковски, Съч. III, 268.

Списък на думите по буква