ВРАЧО̀ВЕН

ВРАЧО̀ВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Диал. Който се използва за лекуване; лековит. Тях [недъгави и хили] една надежда ги крепи: когато семена / врачовни вилите низ въздуха разсеят, / над тях да паднат — и недъзи им разсеят... П. П. Славейков, КП ч. III, 59. Врачовни треви или билки.

— Други форми: врачѐвен, врачѐбен.

Списък на думите по буква