ВРАЧО̀ВНИЦА

ВРАЧО̀ВНИЦА ж. Диал. Вра̀чка (в 1 и 2 знач.). На майка ми дошло времето за раждане.. Всички бабувачки, баялки, врачовници и още вретенарки на древния ни град Кула се трупали, ама нищо не могли да помогнат и само обявили баща ми за грешен. Й. Вълчев, РЗ, 11.

— Други форми: врачѐвница, врачѐбница.

Списък на думите по буква