ВРА̀ЩАНЕ

ВРА̀ЩАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от вращам и от вращам се; връщане1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВРА̀ЩАНЕ

ВРА̀ЩАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от вращам се; връщане2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква