ВРЕД

ВРЕД нареч.Диал. 1. На всяко място, по всички места; навсякъде, навред. Нощните въоръжени патрули кръстосваха вред из улиците с най-строга поръка — да стрелят на месо. Ив. Хаджимарчев, ОК, 31. Вред отдето е минувал слепият песнопоец и артист Колчо, трябва да е оставил някаква приказка или анекдот за моя герой. Ив. Вазов, Съч. VI, 145. Пустота и самотни мъртви кърища се мяркаха пред тях вред, докъдето им виждаха очите. Ц. Церковски, Съч. III, 154. Какъв живот вред! Тук са развявали платна, таме гърмели колела, по-нататък бияли чукове. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 44.

2. Подред, един след друг, поред. Редиха са вред кумове, / вред кумове, вред сватове, / да си вдигат чаша с вино. Нар. пес., СбНУ ХIV, 77.

С лъжица мед искам да подсладя вред. Диал. Старая се с минимални средства и усилия да постигна голям резултат.

ВРЕД

ВРЕД, врѐдът, врѐда, мн. врѐдове, след числ. врѐда, м. Остар. и диал. Вреда̀. Още съм длъжен да ви посоветувам да ся пазите и от друг порок, който приноси вред на мнозина. С. Радулов, НД (превод), 104. Ние пишем, защото гледаме, че и другите пишат.. Ние не знаем що пишем, защото пишем, за кого пишем и от нашето писане няма полза, а вред има. Н. Бончев, Съч. I, 105. Бойт е вреден и за тялото, и за душата на детето.. Душевните вредове са по-големи. У, 1870, бр. 3, 37.

Списък на думите по буква