ВРЀДА

ВРЀДА ж. Диал. Вреждане. Там до перваза на камината облегнат, / изглеждаше ги той усмихнат под мустак, / и зина сал веднаж и замълча се пак, — / че дума паметна в глъч не намери врѐда. П. П. Славейков, КПч. III, 32.

ВРЕДА̀

ВРЕДА̀ ж. 1. Нещо, което засяга, накърнява нечии интереси. Противоп. полза. Там е изкуството: да използуваме нашите възможни съюзници, без да допуснем да ни причинят вреда. Д. Димов, Т, 235. Тя отдавана спореше със себе си и като всички честни души бе склонна в тоя спор да преувеличава това, което бе в нейна вреда. Ем. Манов, ДСР, 474. ● Обикн. в съчет. Във вреда на. Поведението му е във вреда на общия интерес.

2. Обикн. членувано. С предл. от и следв. същ. Лошо влияние, въздействие на нещо, посочено в следващото съществително, върху някого или нещо. Противоп. полза. Иван Гърбата,.., знаеше вредата от пресилването умствените способности чрез продължителни научни занятия и нуждата от физическо упражнение и развлечение на момчетата. Ив. Вазов, Съч. ХII, 153. Вре‑

дата от замърсяването на въздуха е голяма.Беседа за вредата от алкохола. △ Вреда от нередовен живот.Зная вредата от прекомерното напрежение.

3. Неблагоприятна последица за нещо, в резултат на което то се поврежда, става негодно за употреба; щета, загуба. Донори и реципиенти.. Лицата, на които са нанесени вреди при трансплантация, трябва да получат съответната компенсация. Леч., 1999, бр. 7, 7. По пътя си той [врабецът] забелязал, че вредното насекомо веднага се възползувало от отсъствието на врабците, излязло от своите скривалища, наточило си зъбите и почнало да нанася страшни вреди на ориза. Й. Радичков, НВ, 26. Откъсва [катерицата] шишарките .. и изяжда семената, а остатъка от шишарките пуска на земята. По тези остатъци .. лесно може да се види нанесената на дърветата вреда от катериците. П. Петков, СП, 11.

Вреди и загуби. Юрид. Щети, причинени от подсъдимия, за които тъжителят иска обезщетение. Ощетявайки станцията, вие косвено сте нанесли вреди и загуби на кооперацията. А. Гуляшки, МТС, 111.

Списък на думите по буква