ВРЕДЍТЕЛСТВО

ВРЕДЍТЕЛСТВО, мн. -а, ср. Дейност или постъпка на вредител (в 1 знач.). За да се обезпечи мълчанието му и предварително да се смаже всеки негов опит за вредителство, министърът и старият Хофман решиха да го изхвърлят вън от министерството, но с примка на врата. А. Гуляшки, Л, 473. Възмутен извън душа, той бе гонил и преследвал ония, които заловеше във вредителство, а сега сам той трябваше като тях да протегне ръка и хвърли клечката кибрит в кооперативните снопи. Ст. Даскалов, СЛ, 204. — Нали виждаш, Пандов навсякъде си пъха носа, навсякъде вижда вредителство и саботаж. М. Марчевски, П, 248.

—От рус. вредительство.

Списък на думите по буква