ВРЀДНИЧЪК

ВРЀДНИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Остар. и диал. Умал. от вреден2. — Море, Стояне, Стояне, / остай ми Илчо ратайче / у крави да ми помага, / у крави и у телчини,.. / Оно е млого вредничко. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 366.

Списък на думите по буква