ВРЀДОМ

ВРЀДОМ нареч. Разг. По всички места; навсякъде, навред, вред. Отвън стрелбата зачести, навсякъде около землянката заечаха гърмежи, вредом се носеха неразбрани викове. Д. Ангелов, ЖС, 395. Около дънера му растяха изобилно най-различни, преплетени храсти. И вредом наоколо шумата бе гъста и висока колкото човешки бой. Ив. Хаджимарчев, ОК, 437. От невидяло замяркаха се вредом лица и сяйно възторжени, и мрачно плахи. А. Страшимиров, А, 578. Богомолските сказания са се вредом славили като съкровища на мисъл и език. Н. Райнов, БЛ, 12. Слънченце мило, мамино, / нали ти, мама, заръчах / до пладне вредом да грееш. Нар. пес., СбВСт, 21.

Списък на думите по буква