ВРЕДОНО̀СНО

ВРЕДОНО̀СНО. Книж. Нареч. от вредоносен. Символизмът дойде направо с френската поезия, но по-вредоносно — чрез руските символисти .. като мода .. на меланхоличната любов, на въпросите, които 18-годишните си задаваха: "Какъв е смисълът на живота?", и мечтаеха за самоубийство. К. Константинов, ППГ, 165.

Списък на думите по буква