ВРЕДЯ̀ВАНЕ

ВРЕДЯ̀ВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от вредявам1.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

ВРЕДЯ̀ВАНЕ

ВРЕДЯ̀ВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от вредявам2 и от вредявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВРЕДЯ̀ВАНЕ

ВРЕДЯ̀ВАНЕ3 ср. Диал. Отгл. същ. от вредявам3 и от вредявам се; разреждане, разредяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква