ВРЀЖДАНЕ

ВРЀЖДАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от вреждам и от вреждам се.

Списък на думите по буква