ВРЀЖЕ

ВРЀЖЕ, мн. -та, ср. Диал. Вреж. При второто и третото копане на бостана, слага се влажна пръст на врежето, за да пуска коренчета в земята, които смучат храна от пръстта и помагат на любеничетата да растат. Ил. Волен, МДС, 244. Под широките врежета се търкаляха едри тикви. Цв. Ангелов, ЧД, 156.

Списък на думите по буква