ВРЕЛО̀

ВРЕЛО̀, мн. -а̀, ср. Диал. 1. Буен планински извор с бълбукаща вода. По предварителни проекти железопътната линия трябваше да мине през Искрец вместо през Своге, но теренът там е несигурен поради многото врела, канари и подпочвени води. Й. Радичков и др., ГСП, 60.

2. Извор, начало на река (Н. Геров, РБЯ).

3. Място, където водата на река не замръзва (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква