ВРЕМЕНЀНЕ

ВРЕМЕНЀНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от временя.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква