ВРЀМИЦЕ

ВРЀМИЦЕ, мн. няма, ср. Диал. Временце1. Минава се доста времице. Аз сѐ се вгледвах в дирите на невястата, ала нищо не можех да забележа. Т. Влайков, Съч. I, 47.

Списък на думите по буква