ВРЀНЕ

ВРЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от вря. Врене на виното. Температура на врене. Точка на врене.

Списък на думите по буква