ВРЕСКА̀ЛО

ВРЕСКА̀ЛО, мн. -а, ср. Разг. Дете, което вряска, което е много плачливо; врекало1.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква