ВРЕТЀН

ВРЕТЀН м. Диал. Мярка за земна повърхност, която приблизително се равнява на четвърт декар; уврат.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква