ВРЕТЕНА̀РСКИ

ВРЕТЕНА̀РСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до вретенар1. Аз съм момиче сирмашко, / сирмашко и вретенарско: / баща ми прави вретена, / пък майка ми ги продава / за ока брашно ръжено. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 222. Вретенарски струг.

Списък на думите по буква