ВРЕТЕНА̀РЧЕ

ВРЕТЕНА̀РЧЕ, мн. -та, ср. Диал. Умал. от вретенар1; дете или млад мъж вретенар1.

Списък на думите по буква