ВРЕТЀНЕН

ВРЕТЀНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Техн. Който се отнася до машинно вретено; вретенов. Вретенен барабан. Вретенно масло.

Списък на думите по буква