ВРЕТЀНЕСТ

ВРЕТЀНЕСТ, -а, -о, мн. -и, прил. Вретеновиден, вретенообразен. Вретенест корен.

Списък на думите по буква