ВРЕТЀНОВ

ВРЕТЀНОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Техн. Вретенен. Вретеново масло.

Списък на думите по буква