ВРЕТЕНООБРА̀ЗЕН

ВРЕТЕНООБРА̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Който прилича, наподобява на вретено, който има форма на вретено; вретеновиден, вретенест. По форма клетките биват най-различни: сферични, цилиндрични, призматични, вретенообразни, зведовидни и др. Анат. VIII кл, 7. Вретенообразни бактерии.

Списък на думите по буква