ВРЕТЕНЯ̀ВАНЕ

ВРЕТЕНЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Вретенене.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква