ВРЕТЕНЯ̀СВАНЕ

ВРЕТЕНЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вретенясвам.

Списък на думите по буква