ВРЀТИЩЕ

ВРЀТИЩЕ, мн. -а, ср. 1. Диал. Голяма торба; чувал, врещ, вреща, вреча. Призори Мехмед Синап и хората му поемаха планинските теснини.. Натоварени с пълни вретища жито се връщаха в своите орлови гнезда. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 205-206. И пред страноприемницата скоро се задонасяха кокошки, пилета, вързани за краката,.., вретища с хлябове. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 146.

2. Остар. Книж. Груба дреха, наметало от кълчищен плат, която хората в дълбока древност са носели обикн. при голяма скръб или при покаяние. Той ся облякъл във вретище и седнал да оплаква съдбата на народа си. ИЗ, 60. Казват, че Борис деня са явявал пред народа облечен по царски, а нощя са обличал во вретище и цяла нощ ся молял в черкова. Р. Каролев, УБЧИ, 14. Тия слова стигнаха до Елемаг. И като хвърли болярското си одеяние, та надяна вретище, Елемаг се метна на гол кон и язди като луд до Охрид. А. Дончев, СВС, 161.

Списък на думите по буква