ВРЀЧА

ВРЀЧА, -иш, мин. св. -их, несв., непрех. Диал. Врещя. Белуша вречи на двора и дърпа въжето. Мисли си за дъхава тревица. Г. Краев, СТ, 31. — Мало е, вчера се доби.. Сѐ вречи, сѐ пищи, не е задоено още. Сираче остана.. Ив. Вазов, Съч. VIII, 163. Колко ти са дечицата? / — Пет на нива, пет на лозе / и петнайсет просо варят, / едно вречи, друго кречи, / едно сочи да се роди. Нар. пес., СбВСт, 791.

ВРЀЧА

ВРЀЧА ж. Диал. Вреща. Че (ще) са оправи, като въже във вреча. Погов. П. Р. Славейков, БП II, 203.

Списък на думите по буква