ВРОДЀНОСТ

ВРОДЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от вроден.

— Друга (остар.) форма: врождѐност.

Списък на думите по буква