ВРОДЯ̀ВАНЕ

ВРОДЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от вродявам и от вродявам се.

Списък на думите по буква