ВРУ̀КВАНЕ

ВРУ̀КВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вруквам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква