ВРЪ̀БЕН

ВРЪ̀БЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Диал. Само в съчет. Връбна неделя. Връбница.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква