ВРЪ̀БНИЦА

ВРЪ̀БНИЦА ж. Християнски празник — неделята преди Великден, когато в църква се раздават върбови клонки на богомолците; Цветница. Николчо Сираков се изправи всред стаята, до самата масичка с пръстената ваза, в която стърчаха донесените от черква върбови клончета — защото днес беше Връбница. Ст. Дичев, ЗС II, 336. От едната страна на иконостас била втъкната върбата от Върбница. Л. Каравелов, Съч. II, 82.

Списък на думите по буква