ВРЪЗВА̀ТЕЛЕН

ВРЪЗВА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Техн. Който се отнася до машина за връзване на снопи, до сноповръзвачка; връзвачен. Връзвателен апарат. Връзвателен вал. Връзвателен механизъм. Връзвателна платформа.

Списък на думите по буква