ВРЪЗВА̀Ч

ВРЪЗВА̀Ч м. Мъж, който връзва снопи по време на жътва. Герган се славеше в Мечи дол за добър жътвар и майстор връзвач на снопи. К. Калчев, ЖП, 164. Когато жътварката нахвърли два-три реда ръкойки, връзвачите станаха. И. Петров, НЛ, 255. — Трябва да има и връзвачи. Ако духне някой вятър, ще отнесе ръкойките. К. Кръстев, К, 81.

Списък на думите по буква